📝یکی از اصحاب مولای ما حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه می گوید:
🍃🌸خدمت ایشان رسیدم، حضرت صلوات الله علیه فرمودند:
💜✋🏼شیعه ی ما از چهار چیز بى  نیاز نیست:
سجّاده اى که در آن نماز بگزارد، انگشترى که در دست کند، مسواکى که با آن به نظافت دندانها بپردازد، و تسبیحى که از تربت امام حسین صلوات الله علیه ساخته باشد و در آن سى و سه دانه باشد، پس اگر با آن ذکر بگوید براى هر دانه اش چهل حسنه نوشته مى شود و اگر ذکر نگوید و آن را فقط بگرداند، براى او بیست حسنه نوشته مى شود.