دل نوشته...

با امام زمان حرف بزن...

هر گاه به زمین افتادم،
دستان پر مهرت اشک چشمانم را برگرفت و بلندم کرد.
هر زمان دست التماسم به دعا بالا رفت،
تو زیرش را به بهای شفاعتت، امضا کردی.
هر وقت دلم برای دیگری رفت،
تو دلت برای من ریخت...

واژه ها را چه جای توصیف!
ساده بگویم:

💖پدر یعنی تو...

زشت نیست که هر وقت گرفتار و نیازمند شَوَم یادم می افتد سراغتان بیایم ؟!
اشکالی ندارد که تنها زمانِ ترس و تشویش صدایتان می کنم ؟! 😔

 💖مولا جانم!

آری منم، بی اخلاق ترین فرزندِ عالَم !
و شما نیز صبورترین و مظلوم ترین پدرِ عالَم...

🔆 اللهم عجل لولیک الفرج 🔆