اصلاح سبک زندگی

🔶غم و اندوه، هم بیماری است و هم علت بیماری. متاسفانه امروزه افسردگی درمان ریشه‌ای ندارد و عمدتا داروی خواب آور به بیمار می‌دهند تا به طور موقت از غم رها شود؛ ولی در طب ائمه معصومین صلوات الله علیهم برای آن درمان وجود دارد.

🔸 در روایت آمده است:
«هم و غم نصف پیری است.»
🔸 در باره حضرت یعقوب صلوات الله علی نبیّنا و آله و علیه آمده است:
«چشمانش به علت هم و غم کور شد.»
"مستدرک سفینه البحار، نمازی، ج10، ص557"
.
👈🏻 همّ و غم اگر شدید و طولانی شود تبدیل می‌شود به افسردگی. امروزه رفاه و آسایش و سرگرمی بیشتر شده، اما افسردگی مخصوصا در شهرهای بزرگ نه تنها کم نشده بلکه بسیار بیشتر شده و متاسفانه آمار خودکشی بخاطر افسردگی زیاد شده است. در روایات سه علت اصلی برای افسردگی بیان شده. اول، گناه. دوم، داشتن حب دنیا و سوم حسادت.
.
👈🏻 راه های جذب نشاط طبق احادیث:
.
▫️ 1- یاد خداوند متعال.
.
🔸 خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
«کسی که از یاد من اعراض کند، معیشت تنگی خواهد داشت.»
سوره مبارکه طه، آیه 124"
.
▫️ 2- یقین و رضا. اگر بنده بداند که هر آنچه خداوند برای او مقدر کرده به نفع اوست ناراحت نخواهد شد. البته اگر نگرانی‌اش از کرده خود برای آخرت باشد، خوب است.
▫️ 3- زهد و پرهیزکاری.
▫️ 4- نماز و دعاهای وارد شده در روایات برای هم و غم و افسردگی مانند ذکر شریف «لا حول و لا قوة الّا بالله »
▫️ 5- تعدیل مزاج. از علل بسیار مهم هم و غم، غلبه مزاج سودا است. باید شخص داروهایی جهت تعدیل مزاج مصرف کند، مانند شربت هلیون، انواع بخور سندس، داروی مفرح، برگ سنا و...
▫️ 6- پوشیدن لباس تمیز.
▫️ 7-پوشیدن کفش زرد.
▫️ 8- مصرف انگور، مخصوصا انگور سیاه. در روایات آمده که انگور شادی آور است.
▫️ 9- مصرف گوشت بلدرچین.
▫️ 10- میوه بِهْ.