ڪشیدن #نوره بہ ڪل بدن براے خانم ها:

 نوره یا «واجبی‌»، همان شیمی درمانی در طب سنتی محسوب میشود.
کشیدن نوره به کل بدن برای خانم ها:
باعث از بین رفتن کیستها رحم 
باعث از بین رفتن توده های سینه
باعث از بین رفتن عفونت‌های زنانه
باعث از بین رفتن جوش های عفونی و لطافت پوست بدن میشود.
 
کشیدن نوره به کل بدن برای آقایان:
باعث از بین رفتن تکرر ادرار
باعث از بین رفتن واریوکوسل
باعث از بین ر فتن سوزاک و.... میشود.

نوره با پودر تیزبر که در بازار موجود است فرق میکند.

از بین بردن موهای زائد

ازاله موهای زیربغل و روی آلت تناسلی و خصوصا قسمتی که در راستای رحم قرار دارد با نوره عالیست.
 
چون رحم یا آلت تناسلی دارای مویرگ تنبل است این نوره ذاتا آرسینیک دارد عروق خفته و تنبل را هوشیار میکند و در خروج رسوبات فعال میکند.

اما گاهی مواقع پوست نازک است پس از ضماد نوره و شستن آن جوش های ریزی ظاهر میشود که میتوان با ضماد روغن زیتون یا کنجد و بالاخص بنفشه پوست را تدبیر کنید.