✅ملین و روان کنندۀ شکم
✅مفید برای حلق و ریۀ خشک
✅تقویت ارواح و قوای جسمانی
✅تقویت کننده کبد

💠تحلیل برندۀ بادهای روده
💠تقویت کنندۀ میل جنسی
💠 تولیدکننده خون صالح وتمیز
💠استحکام اعصاب و استخوان ها
💠جلوگیری از پیری زودرس

✅دفع کننده خلط سودا
✅مفید برای درد ناف
✅مفید برای دردهای شکمی
✅پاک کننده بقایای جفت از رحم زنانی که تازه وضع حمل کرده اند.

💠مفید برای احتباس ادراری
💠مسمّن(چاق کننده)
💠جالی(جلا دهنده و ملیّن طبع)

📚منابع👇
الحاوی-تحفه المؤمنین-مخزن الادویه-صیدنه