🌴ابو موسی می گوید:
روزی حضرت امام هادی صلوات الله علیه را در سامراء دیدم،به من فرمودند:
ای ابوموسی! من از روی اجبار از مدینه به سوی سامراء خارج شدم، واینک اگر مرا از سامراء بیرون کنند نیز از روی اجبار خواهد بود.(وگرنه می خواهم همین جا بمانم).
عرض کردم:ای آقای من! چرا؟

🌴فرمودند: لطیب هوائها و عذوبت مائها و قلت دائها:
بخاطر پاکیزگی هوای سامراء و گوارائی و شیرینی آب ان و اندک بودن بیماری آن.

🌻نکته: حضرت امام هادی صلوات الله علیه با اشکار نمودن نعمت های الهی،شکرانه و خوشنودی خود را آشکار می سازد و این درس را به ما می دهد، که از نعمت های الهی از قبیل:خوش اب و هوایی و بهداشت محیط زیست،استفاده نموده و در به وجود اوردن چنین محیطی پاک و سالم و به دور از عوامل میکروب زا کوشا باشیم.

📗منبع:مناقب آل ابی طالب،ج۴،ص۴۱۷