خوردن سبزیجات لای غذا از ارکان اصلی تغذیه و از آداب اساسی سفره است تا جایی که امام رضا صلوات الله علیه می‌فرمایند:
 بر سر سفره ای که سبزی نباشد نمی‌نشینم.

سبزیهایی که باید بر سر سفره‌ی همه‌ی مؤمنین باشد:

🌱کاسنی تازه
🍃برگ چغندر بدون ساقه‌ی وسط و‌ ساقه‌ی پایین
☘خرفه
🌱ریحان
🌿شوید
🌱تره
🍀شنبلیله

🥗برای بعضی از افراد سبزیهای دیگری هم تجویز می‌شود.


مطالب مرتبط:

+ راهنمای جامع مواد غذایی

+ مصلح غذاها