🔆حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه:
بدان که هر کردارى را گیاهى است و هیچ گیاهى از آب بى نیاز نیست و آبها گوناگونند. پس، هر گیاهى که با آب پاک و نیکو آبیارى شود، درختش نیکو و میوه اش شیرین مى شود و هر گیاهى که با آب آلوده و ناگوار آبیارى شود، درختش بد و میوه اش تلخ مى گردد.


الإمام أمیر المؤمنین صلوات الله علیه :
اِعلَم أنَّ لِکُلِّ عَمَلٍ نَباتا ، و کُلُّ نَباتٍ لا غِنى بِهِ عَنِ الماءِ ، و المِیاهُ مُختَلِفَةٌ ، فَما طابَ سَقیُهُ طابَ غَرسُهُ و حَلَت (احلَولَت) ثَمَرَتُهُ ، و ما خَبُثَ سَقیُهُ خَبُثَ غَرسُهُ و أمَرَّت ثَمَرَتُهُ .

📚نهج البلاغة : الخطبة 154