نکات
1- کدو، شامل تمام کدوها از جمله، کدو تنبل، کدو سبز، کدو قرمز و کدو گردن دراز و ... میشود.

2- پس از بیرون آمدن حضرت یونس از شکم نهنگ، خداوند برای او درخت کدو را رویاند چون خواص زیادی داشت و بعلاوه‌ سبکترین غذا میباشد.

3- رسول رحمت صلوات الله علیه وآله توصیه زیاد به خوردن آن کرده و توصیه میکردند در خورشت مقدار زیادی از آن بریزند.


خواص
1- دل اندوهگین را شاد میکند.

2- برگ و درخت کدو، حشرات را دور میکند.

3- بهترین آرامش بخش بوده و برای افراد عصبی و بیش فعال مفید است.

4- برای درمان بیماری مغزی و ام اس و کسانی که دچار کوچک شدن مغز هستند مفید است.

5- مغز و عقل را زیاد میکند.

6- بهترین و سبکترین غذا برای شخص آسیب دیده و بیمار میباشد.