قلبی که امام زمان صلوات الله علیه حاکمش هست، گنج گران قیمتی است، مواظب باش کسی آنرا از تو نرباید.
قال: سمعنی مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله علیه وأنا اقول: أسأل اللّه‏ الجنة.
فقال لی: یا أبا محمد أنت واللّه فی الجنة، فاسأل اللّه أن‏ لا یخرجک‏ منها.
قلت: وکیف ذلک- جعلت فداک-.؟
فقال: من کان فی ولایتنا فهو فی الجنة.
 شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام ؛ ج‏3 ؛ ص494
راوی می گوید در محضر مبارک مولای ما حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه از ایشان خواستم تا برایم بهشت را مسئلت نمایند.
حضرت صلوات الله علیه فرمودند: ای ابا محمد به خدا سوگند تو الان در بهشتی! پس از خدا میخواهم تو را از بهشت بیرون نکند!
عرض کردم فدایت شوم چگونه؟
صلوات الله علیه فرمودند: هر کس در ولایت ما باشد پس او در بهشت است.

وقال: تحدثنا عند مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله علیه، فذکرنا عین الحیاة فقال صلوات الله علیه: أ تدرون ما عین الحیاة؟
قلنا: اللّه وابن رسوله أعلم.
قال: نحن عین الحیاة، فمن عرفنا وتولّانا فقد شرب عین الحیاة، وأحیاه اللّه الحیاة الدائمة فی الجنة وأنجاه من النار.
شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام ؛ ج‏3 ؛ ص494
راوی می گوید در محضر مولای ما حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه از چشمه حیات صحبت شد.
امام صلوات الله علیه فرمودند: آیا می دانید چشمه حیات چیست؟
عرض کردیم: خداوند و فرزند رسول خدا دانایند.
صلوات الله علیه فرمودند: ما چشمه حیات هستیم. پس کسی که بشناسد ما را و ولایت ما را بپذیرد، پس از چشمه حیات نوشیده است و خداوند او را زنده می دارد در حیات جاودانه بهشت و او را از آتش جهنم نجات می دهد.