🌷پوست سنجد
🔺 امام صادق صلوات الله علیه:
سنجد،گوشتش گوشت را رشد می دهد،هسته اش استخوان را رشد می دهد،پوستش،پوست را رشد می دهد.

🌷خربزه
🔺 پیامبرصلوات الله علیه وآله:
بر شما باد خوردن خربزه،زیرا در ان ده ویژگی است:......پوست را تمیز می کند.

🌷گل خطمی
🔺امام کاظم صلوات الله علیه:
شستن سر با خطمی در روز جمعه،سنت است......مو و پوست را تمیز می کند.

🌷روغن مالی بدن
🔺امیر المؤمنین امام علی صلوات الله علیه:
پوست را نرم کرده،بر توان مغز می افزاید.

🌷روغن مالی شبانه
🔺 امام باقر صلوات الله علیه:
روغن مالی شبانه،در رگ ها جریان می یابد و پوست را ابیاری و چهره را سفید می کند.

🌷نوشیدن سویق
🔺 امام صادق صلوات الله علیه:
خوردن سویق  امیخته با روغن زیتون پوست را نازک می کند.

🌷نهادن گیاه "بان" در ناف
🔺 مردی از ترک پوست دست و پای خود،در محضر امام صادق علیه السلام ابراز نگرانی کرد.امام به او فرمود:پنبه ای بردار و یک گیاه "بان"میان ان بگذار و ان را در ناف خود قرار بده.

✅ نکته:بان،درختی است نازک و خوش نما که از تخم ان،روغن می گیرند و بسیار نافع و خوش بوست.

🌷زنیان و گردو
🔺امام صادق صلوات الله علیه:
زنیان و گردو، پوست را زیبا می کنند.

✅ نکته:بهترین وقت عمل به این توصیه،پائیز و زمستان است.

🌱منابع:الکافی،ج6،ص523
بحارالانوار ج76 ص88