📝محمد بن حمران می گوید:
🌿🌹مولای ما حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه فرمودند:
 تعجب دارم از کسى که از چهار چیز می ترسد و چگونه به چهار چیز دیگر پناه نمی برد :
کسى که ترس بر او مستولى شده چگونه به گفتار خداوند تعالى پناه نمی برد که فرمود:
«حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ»؛«خداوند ما را کفایت میکند و او پشتیبانى خوب براى ما هست»
و در دنبال این جمله فرمود: آنها به نعمت خداوند رسیدند و پروردگار از فضل خود آن ها را بى  نیاز ساخت و هرگز بدى به آنان نخواهد رسید.
تعجب دارم از کسى که اندوه او را فرا گرفته و چگونه به گفتار خداوند تعالى پناه نمی برد که فرمود:
 «لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ»؛«نیست خدائى مکر آن خداوند یکتا خداوندا تو پاک و منزهى و من از ستمکاران هستم»،
و پروردگار در دنبال آن فرمود: «ما او را اجابت کردیم و از غم و اندوه رهانیدیم و همین طور مؤمنین را نیز نجات می دهیم».
تعجب دارم از کسى که به او مکر شده و فریبش داده اند، چگونه به گفتار خداوند تعالى پناه نمی برد که فرمود:
«وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ»؛«واگذاشتم همه کارهاى خود را به خداوند و پروردگار به امور بندگان بیناست»،
و در دنبال آن فرمود: خداوند آن بنده خود را که امورش را به او واگذار کرده از مکرها و اندیشه هاى فاسد آنها حفظ خواهد کرد.
تعجب دارم از کسى که طالب زینت هاى دنیا است چگونه به گفتار خداوند تعالى پناه نمی برد که فرمود:
 «ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»؛ «نیروئى جز خداوند در جهان حکومت نمی کند و مشیت او در همه امور جارى است»
و در دنباله آن آیه فرمود: مرا مینگرى که از تو مال و فرزند کمتر دارم و امید است خداوند بهتر از این باغت را به من بدهد.
📗من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 392