📝محمد بن فضیل می گوید:
❤️خدمت مولای ما حضرت امام موسى کاظم صلوات الله علیه عرض کردم:
 فدایت شوم، گاهى از برادران دینى ما سخنى به گوش من میرسد که ناراحت میشوم و چون از خودش میپرسم منکر مى شود با اینکه مردمان موثق و مورد اعتمادى آن را از قول او براى من نقل کرده اند؟
↙️امام صلوات الله علیه به من فرمودند:
اى محمد! (حتى) به گوش و چشم خود در مورد (بد گوئى) برادر (ایمانیت) اعتماد نداشته باش، و اگر پنجاه نفر در پیش تو (در مورد مطلبى) شهادت بدهند و سوگند یاد کنند، ولى برادر ایمانى تو، به گونه اى دیگر سخن بگوید
(و گفته آنان را تکذیب کند) از او بپذیر و از آنان قبول مکن و چیزى را که اسباب ناراحتى و سرشکستگى او مى شود ابراز مکن و انتشار مده، زیرا در آن صورت، از کسانى خواهى بود که خداوند در باره آنان فرموده است:
«کسانى که دوست دارند مطلب ناخوشایند و ناشایسته اى را- در باره کسانى که ایمان آورده اند- انتشار دهند، در دنیا و آخرت عذاب دردناکى به آنان مقرر شده است.»🌸🍃

📗الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 8، ص: 147