گوشت گاو را با برگ چغندر یا سویق یا خشک کنید و نمک بزنید یا به صورت آبگوشت بخورید تا دوا باشد:


📝ابو صبّاح کنانى می گوید:
🌸مولای ما حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه فرمودند:
↙️خورش گوشت گاو ، بیمارى برص را از بین مى برد .
📘الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 311


📝یحیى بن مساور گوید :
🌹مولای ما حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه فرمودند:
↙️سویق و خورش گوشت گاو ، بیمارى برص را از بین مى برد .
📗الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 311

📝محمّد بن قیس می گوید :
🌸مولای ما حضرت امام محمّد باقر صلوات الله علیه فرمودند:
↙️بنى اسرائیل از بیمارى برصى که به آن دچار شده بودند به حضرت موسى صلوات الله علیه شکایت نمودند . موسى صلوات الله علیه این شکوه را به خداوند رساندخداوند متعال به او وحى نمود : به آنان دستور ده گوشت گاو را با برگ چغندر بخورند .
📔الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 310

✅⬅️مراد از چغندر در حدیث بالا برگ آن است، زیرا در روایت آمده است:
🌺مولای ما حضرت امام رضا صلوات الله علیه فرمودند:
به بیماران خود چغندر یعنى برگ آن را بخورانید ؛ زیرا در آن شفاء است ، هیچ بیمارى و هیچ گونه گرفتارى و بلایى با آن نیست و خواب بیمار را راحت مى کند . البته از ریشه آن دورى کنید ؛ چرا که سوداء را تحریک مى کند .
📘الکافی (ط - الإسلامیة)، ج 6، ص: 369


📝لقّافى می‌گوید:
🌸مولای ما حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه در مکه نزد او میفرستاد تا برایش گوشت گاو بخرد و آن را خشک میکرد و قدید می نمود.
📗وسائل الشیعة، ج‏25، ص: 55
✳️بیان: قدید گوشت تیکه یا تیکه دراز است و به معنى گوشت خشکیده از قاموس است، و گویا براى درمان بوده و یا نیاز دیگر یا نوعى از قدید که مکروه نیست یا کراهت مخصوص قدید نپخته است.
📘بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج‏63، ص: 63

📝راوی می گوید :
🌸خدمت مولای ما حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه عرض کردم:
↙️ گوشت را تیکه کنند و بر آن نمک می زنند و در سایه می خشکانند.
حضرت فرمودند: خوردنش باکى ندارد چون نمک آن را دگرگون کرده است.
📔الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏6، ص: 314

🌹مولای ما حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه فرمودند:
↙️خورش گوشت گاو با سویق خشک برص را از بین مى برد.
📘طب الأئمة علیهم السلام (للشبر)، ص: 284
📔مکارم الأخلاق، ص: 384