چرا کودکان و نوجوانان و جوانان ما دچار عدم تمرکز و پراکندگی ذهنی و ناآرام هستند ⁉️

👼وقتی طفلی متولد می شود
دچار 👈آلودگی های متعدد است .

📢یکی از این آلودگی ها 👈صداهای غیر طبیعی است .

🍝🌮دوم غذاهای غیر طبیعی

🌭👩سوم تغذیه غیر طبیعی👈 مادر.

♻️در طول زمانی که کودک👭 رشد می کند 👈اعضا و 👈خون کودک شروع به 👈رسوب این موارد می کند .

🙃این عدم تعادل👈 خلطی در بدن سبب 👈سوختن و رسوب می گردد .

❄️🍁نتیجه سودا از حد تعادل خود بیشتر شده و به حالت👈 سودای غیر طبیعی تبدیل می شود 😱

🍁❄️سودای ایجاد شده سبب 👈غلظت خون می گردد ⚫️

🔴وقتی غلطت خون بالا برود👇👇
🙆‍♂️اندامها خوب👈 تغذیه نمی شوند .

🔴خون سالمی وجود ندارد و⚫️ غلظت هم 👈مزید بر علت می شود .

😳اولین مرکزی که خون رسانی کم صورت می گیرد 👈مغز است .

⚫️خون غلیظ و 👈کم محتوا سبب👈 ضعف مغز می شود 😭

🍁ایجاد 👈خشکی به دلیل ❄️سودا می گردد.🍂

♻️کم کم ایجاد 👈خشکی در اندامهای دگر می شود 😰

😫خارش و اگزما
😵بثورات پوستی
😷احتقان تنفسی
🤕التهاب سینوسی
و...🙄

👦💁‍♂️به همبن دلیل  کودکان و نوجوانان 👈کم کم دچار 👈عدم تمرکز و پراکندگی ذهن می شوند ❌

💊حال درمان آن می شود روزی چند قرص که تصور می کنیم درمان است! 💊

💊آن قرصها 👈خشکی را به چند برابر می رساند😱

↩️نتیجه در زمان بلوغ🙎‍♂️ کامل  شروع بیماری های 👈صعب العلاج  می گردد ☠️☠️

😢آنجا دیگر بسیار دیر است 😔

⏳برای 👈درمان، زمانی طولانی نیاز می برد

⏰اما وقتی نمانده تا 👈حیاتی سالم ادامه داشته باشد 😞

🤔به فکر سلامت خود و خانواده و به خصوص فرزندان خود باشید ✅

✨یا علی✨