نام های دیگر تول گیری👈قاروق یا قاریق یا👈 شغل بندی یا👈تومچی یا👈چوب چی یا👈تانسیل استون  tansil stone
💥تعریف قاروق‌‌:
به ماندن دانه و پوست میوه  و اجسام کوچک در گلو قاروق گویند

💥علائم قاروق
🔶ورم گلو
🔶برجستگی هنگام لمس
🔶آبریزش بینی
🔶بازماندن دهان
🔶بوی بد دهان
🔶عفونت چشم
🔶عفونت گلو سردرد
🔶تهوع
🔶اسهال و استفراغ
🔶تب
🔶بی اشتهایی
🔶تب
🔶سخت شدن قورت دادن آب دهان
🔶کسالت و بیی‌حوصله


💥روش درمان قاروق:

🔷روش اول: فوت از بینی(بیرون کشیدن)
با یک دست دهان بیمار را  باز نگه دارید و با دست دیگر یکی از سوراخ های بیمار را بگیرید و با دهان به بینی بیمار فوت عمیق و طولانی بکنید تا اشیا از دهان بیمار خارج شود

🔷روش دوم : قبل از شروع به  درمان دست خود و گلوی بیمار را چرب کنید 
دستتان را زیرگلوی بچه طوری قرار دهید که انگار می‌خواهید او را خفه کنیدو قسمت زیر فک و لوزه ها را ماساژ دهید تا شئ گیر کرده از جای خود حرکت کند سپس   با انگشت اشاره و انگشت شست، با کمی فشار، گلوی بچه (یعنی زیر فک بچه) را رو به پایئن  فشار دهید و انگشتانتان را به هم نزدیک کنید تا نهایتاً در گودی  گلو بیمار، انگشت بزرگ و انگشت شست شما به هم برسد. این کار را چند بار تکرار کنید(رد کردن)
💥پیشگیری:
 بهترین روش پیشگیری  آرام غذا خوردن و جویدن کامل غذا و جدا کردن کامل اضافات خوراکی مانند : تیغ ماهی ، هسته میوه ها و ... و سپس بلعیدن آن است.