🌹حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند:

↙️منْ لَمْ یَحْتَمِلْ مَرَارَةَ الدَّوَاءِ دَامَ أَلَمُهُ.
📗غرر الحکم و درر الکلم، ص: 668
📘مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏16، ص: 441

✅کسی که تحمّل تلخی دارو را ندارد،‌ همواره بیمار است.

🌹حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه فرمودند:

↙️أنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا سَقُمَ بَدَنُهُ احْتَاجَ إِلَى الْأَدْوِیَةِ الْمُرَّةِ الْبَشِعَةِ لِیَقُومَ طِبَاعُهُ وَ یَصْلُحَ مَا فَسَدَ مِنْه‏.
📘بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج‏56، ص: 385

✅آدمى در بیمارى به داروهاى تلخ و بدمزه نیاز دارد تا طبعش بجا آید و آنچه از او تباه شده خوب شود.