🔷🔷🔷(ممنوع الاجتماع)
(غذاهایی که با هم خوردنشان ممنوع است).

⛔️مصرف شیر با هر میوه ای  غیر از خرما
⛔️مصرف تخم مرغ با ماهی(موجب قولنج-دندان درد و بواسیر)
⛔️مصرف غذاهای سرد و گرم با هم یا غذای سرد بدون فاصله بعد از غذای گرم
⛔️مصرف غذاهای گوناگون با هم(رنگارنگ)
⛔️مصرف با هم غذاهایی که دارای طبیعت سرد یا دارای طبیعت گرم هستند
⛔️مصرف سویق با شکر (موجب ضعف جنسی مردان) و مفید برای رفع عطش

🔷🔷🔷(مطلوب الاجتماع)
(غذاهایی که با هم خوردنشان مطلوب است).

🎾خوردن تخم مرغ با پیاز
🎾ماهی با خرما و عسل
🎾ماست با زنیان
🎾کله گوسفند با سویق
🎾پنیر با گردو
🎾سبزی با غذا
🎾خوردن نان قبل و بعد شیرینی
🎾خرما با آب ولرم
🎾نان با تخم مرغ
🎾گوشت با تخم مرغ
🎾کدو با عدس
🎾سویق با عسل
🎾سرکه با روغن زیتون
🎾شیر با گوشت گوسفند
🎾خیار با خرما
🎾خیار با نمک
🎾خربزه با شکر
🎾خربزه با نان
🎾خربزه وخرما
🎾گوشت با ثرید
🎾نان با روغن
🎾خربزه  با پنیر
🎾خرما با روغنِ گاو
🎾گوشت گاو با خرما
🎾برگ چغندر با گوشت گوساله.(گوشت گاو بصورت درمانی توصیه شده است)

🔷🔷🔷پرهیزهای غذایی(ممنوع الاکل)

بر اساس احادیث معصومین صلوات الله علیهم

⛔️گوشت گاو بدون مصلح آن خوردن ممنوع است.(پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: گوشت گاو مرض است)
⛔️ناشتا ماست خوردن(موجب سردی بدن)
⛔️ناشتا هندوانه خوردن
⛔️خربزه در حال ناشتا(جذام،قولنج وفلج می آورد)
⛔️خوردن زیاد تخم مرغ
⛔️زیاد تخم مرغ آب پز خوردن(موجب آسم)
⛔️خوردن سبزی شاهی در شب (موجب خون دماغ)
⛔️خوردن سبزی گشنیز غیر از مصرف دارویی
⛔️خوردن گوشت خام(کرم شکم تولید می کند)
⛔️خوردن بعد از سیری(موجب لکه در صورت و حماقت می شود)
⛔️بین وعده غذا خوردن
⛔️در حالت جنابت غذا خوردن (مگراینکه مزمزه و استنشاق کند)
⛔️پرخوری
⛔️خوردن بدون بسم الله
⛔️خوب نجویدن غذا
⛔️خوردن پنیر در صبح
⛔️خوردن نیم خورده موش
⛔️خوردن گوشت شکار و بزی که برای تفریح کشته شده اند.
⛔️زیاده روی در خوردن آلو
⛔️خوردن مرکبات در شب(چشم را لوچ میکند)
⛔️خوردن خرماهای سرد مانند کبکاب و رطب(موجب فلج) مگر بعدش مصلح بخورد.
⛔️خوردن غذای داغ.
⛔️خوردن گوشتی که سه روز مانده باشد. (در مکانی بوده که موجب خرابی آن شده است.)
⛔️خوردن سیب کال(نرسیده) مگر برای درمان های خاص.
⛔️نخوردن شام ممنوع
⛔️ترک کامل نخورد گوشت ممنوع

🔷🔷🔷(ممنوع الشرب)
(پرهیزهای نوشیدن)

⛔️زیاد آب نوشیدن
⛔️شب ایستاده آب خوردن
⛔️آب خوردن در ظرف مسی
⛔️پختن و خوردن با آبی که در آفتاب گرم شده
⛔️نوشیدن آب یخ(نوشیدن آب خنک مطلوب است)
⛔️خوردن آب سرد هنگامی که معده خالی باشد(مثلاً ناشنا) آشامیدن آب بعد از میوه سَم است و بعد از انار سمی تر است.
⛔️آشامیدن آب سرد بعد از شیرینی ها(که مضر به دندان ها و باعث افتادن زودرس آنها می شود)
⛔️آشامیدن آب در حین غذا خوردن و بعد از غذاهای چرب و گوشتی.(درغیر این سه مورد آب بعد از غذا مشکلی ندارد).

براساس روایات معصومین صلوات الله علیهم:

🔷🔷🔷 نوشیدن آب در:

⛔️اردیبهشت ماه ناشتا  نوشیدن  ممنوع
⛔️آذر ماه شب ها  نوشیدن ممنوع
🎾آذر ماه روز آبگرم  نوشیدن مطلوب
🎾آبان ماه آب کم  نوشیدن مطلوب
🎾مرداد ماه آب  نوشیدن مطلوب
🎾بهمن ماه آبگرم نوشیدن مطلوب