🍃*شیربادام روزی یک لیوان به مدت۴۰روز(شیر بادام:چند بادام را مغز کرده در آب در حال جوش بریزید تا پوستش راحتر کنده شود بعد از آب در آورده وبعد از اینکه خنک شد تر مخلوط کن ریخته با کمی عسل ومقداری آب کامل که مخلوط شد نوش جان کنید)

🍃*خوردن سوپ حلیم باروغن زیتون

🍃*انگور

🍃*شیربرنج

🍃*شیره انگور و ارده

🍃*استفاده از مواد نشاسته ای و خوردن نان خامه ای روی غذای چرب .

🍃*استعمال عطرهای موافق

🍃*خوردن گوشت بره بریان کرده و حلیم و نخود آب گوشت کبک و مرغ محلی و گوشت بزغاله، شیر ماست دوغ تازه نان و انگور سفید ( انگور را روی غذای گوشتی چرب نخورند ناشتا میل کنند )

🍃*استحمام یکروز در میان ، بدن را چاق و گوشت تازه می رویاند و رافع بلغم و صفرا هم می باشد و با معده خالی و پر هم حمام رفتن مضر است بایستی اندک چیزی در معده باشد و از آب سرد خارج شدن درد بدن را زایل و اعصاب را هم تقویت می کند .

🍃*پنیر با مغز گردو بدن را فربه و پوست را لطیف و نرم و معده را تقویت می نماید .💠کانال طبّ الثّقلین
💠https://telegram.me/Saqlein_Teb