نکات
1- ضعف قلب می‌تواند به ضعف ماهیچه‌های قلب یا سست شدن دریچه میترال مربوط شود.

2- قلب در روایات گاهی دستگاه قلب گفته می شود و گاه به روح انسان گفته می شود...

علت:
🔸علت ضعف قلب در محرمات:
1- خوردن گوشت مردار.

2- خوردن خون.

3- خوردن خمر.

4- غنا و آواز.

5- زنا.
 
🔸علت ضعف قلب در مکروهات:
1- حسد و نگاه کردن به اموار و مقام دیگران.

2- زیاد خوردن و نوشیدن.

3- نرسیدن اکسیژن (رَوح) کافی به آن مثلا هوای آلوده و ....

4- شانه کردن مو در حال ایستاده.

درمان:
- موارد زیر برای سلامت و تقویت قلب نیز مفید است.

1-مصرف میوه بِه.
نکته: بهترین روش، خوردن "به" است ولی کسی که نتواند آن را بخورد می‌تواند از آب آن استفاده کند؛ همچنین خوردن "به" به صورت خام بهتر است هر چند پخته آن هم خوب است.

2-مصرف گوشت پخته شده با شیر (غذای حضرت نوح صلوات الله علی محمد وآله وعلیه)
نکته: بهترین گوشت، گوشت گوسفند و بهترین شیر، شیر گاو است.

3-مصرف سیب (به عنوان طعام نه دارو).

4-مصرف گلابی

5-غذای تلبینه (مانند حلیم با این تفاوت که پس از پخته شدن با آب به آن شیر و عسل اضافه میکنند تا چند ساعتی با آنها بجوشد.)

6-خوردن کرفس

7-مصرف سرکه (بهترین سرکه؛ در احادیث سرکه خمری است.)

8-مصرف انار

9-مصرف عدس

10-مصرف عسل

11-استعمال بوی خوش
نکته: بوی خوش طبیعی نه صنعتی یا شیمیایی

12-شانه کردن مو در حالت نشسته که سبب تقویت قلب و پوست میشود.💠کانال طبّ الثّقلین
💠https://telegram.me/Saqlein_Teb