#داروهای_طب_اهل_بیت_صلوات_الله_علیهم_

🌹🎁 داروی مرکب پنج- جامع امام رضا ا صلوات الله علیه، یک داروی ویژه:

✳️امام جواد صلوات الله علیه:
أین أنت عن دواء أبی و هو الدواء الجامع ؛ … معروف عندالشیعه….
📗بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج‏59، ص: 247
📕طب الأئمة علیهم السلام، ص: 90
چرا از دوای جامع پدرم بهره نمی بری،  دوایی که بین شیعیان معروف است.

✳️امام حسن عسکری صلوات الله علیه:
اسقوه من الدواء الجامع، … فإنه دواء الإمام الرضا صلوات الله علیه
📔الفصول المهمة فی أصول الأئمة (تکملة الوسائل)، ج‏3، ص: 199
از دوای جامع به بیمار بخورانید که آن دوای امام رضا ا صلوات الله علیه است.

🔮ترکیبات داروی جامع :
زعفران، عاقرقرحا، فلفل سفید، هل، بنج (بذر البنج)، سنبل الطیب، خربق سفید، همه یک اندازه و ابرفیون (فرفیون یا فربیون) دو برابر باشد.
همه را به خوبی آسیاب میکنیم و به نرمی نرم الک میکنیم سپس با دو برابر کل مواد عسل کف گرفته شده (حرارت دیده) مخلوط میکنیم.
میزان مصرف به اندازه یک حبه گندم در هر مرحله در هر روز می باشد و در بعضی از بیماری ها که شدّید است بیشتر استفاده می شود.

🍃🌸خواص درمانی جامع رضا صلوات الله علیه:
۱- جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب زیره= درمان سردی معده (تمام بیماریهای معده)
۲- جامع امام رضا  صلوات الله علیه +آب زیره= درمان تمام بیماریهای معده، تپش قلب، درد پهلوی راست و کولیت روده بدون اسهال
۳- جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب انغوزه= درمان مار و عقرب گزیدگی (نیش حشرات)
۴- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب رازیانه گرم= درمان سرفه، آنفولانزا
۵- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب رازیانه گرم یا آب فاتر= درمان سل
۶- جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب زیره= درمان دردپهلوی راست
۷- جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب کرفس= درمان دردپهلوی چپ، درد معده و تقویت عقل
۸- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب مرزنجوش (سعوط)= درمان انواع فلج و سکته، ام اس  و جمیع بیماریهای مغزی
۹- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب سرد و سرکه= درمان بیماریهای طحال
۱۰- جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب مورد = درمان اسهال
۱۱- جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب زعفران= درمان شوصه (التهابات درون و پرده دیافراگم)
۱۲- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب ترب یا سداب پخته شده= سنگ کلیه
۱۳- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب مرزنجوش (خوردن)= درمان بیماری مربوط به سر و تیروئید، ام اس و پارکینسون
۱۴- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + عسل (و سیاهدانه) به صورت ضماد= درمان تمام زخمها
۱۵- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب عسل و سیاهدانه= درمان تمام عفونتهای درونی (روده، معده، خون و رحم) تب، سرماخوردگی، تقویت ایمنی بدن
۱۶- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب سنای مکی= درمان سنگ کیسه صفرا (مرحله اول)
۱۷- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + سقمونیا= درمان سنگ کیسه صفرا (مرحله دوم)
۱۸- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب انگور= درمان افسردگی، همّ و غم
۱۹- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب انار= درمان باز شدن زبان بچه و رشد وی
۲۰- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب کاسنی= بیماریهای کبدی و عفونت ادراری
۲۱- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب زنیان= درمان ورم، تومور و سایر اورام
۲۲- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب انیسون= درمان تب مدیترانه ای
۲۳- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب افتیمون= درمان سودا
۲۴- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب سیب= درمان تب
۲۵- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب به =درمان تقویت قلب
۲۶- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب هویج= درمان تقویت چشم
۲۷- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + شیر گاو= درمان درد سینه و گلو
۲۸- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب شلغم= درمان سرماخوردگی و بیماریهای میکروبی
۲۹- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب رازیانه + هلیله =درمان سنگ بزاقی
۳۰- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب بابونه= تقویت عصب
۳۱- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب رازیانه + زعفران= درمان تیروئید
۳۲- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب جو= آب دارچین یا عدس المک یا آب شنبلیله= درمان بیماری  قند
۳۳- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب عدس= درمان سنگریزه در پلک چشم
۳۴- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب آویشن= درمان سرماخوردگی شدید
۳۵- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب تره= درمان کم خونی و بیماریهای طحال
۳۶- داروی جامع امام رضا  صلوات الله علیه + آب انگدان و شیطرج= درمان بیماریهای مفصلی💠کانال طبّ الثّقلین
💠https://telegram.me/Saqlein_Teb