1-برای انرژی بخشی  و بالارفتن قدرت بدن دربرابر گرسنگی و جلوگیری ازضعف. سحری سویق(گندم وجو.یاسویق کامل)+خرما بخورید.


2-برای جلوگیری ازتشنگی و عطش در روزهای بلند و گرم ماه رمضان:
سویق عدس بخورند
✅ خرما+آب بخورند(آب گرم بهتراست)
✅ازخوردن آب بعد از غذاهای چرب حدود ربع ساعت بپرهیزند که موجب تشنگی درروز میشود.
✅در وعده سحری غذاهای چرب و سنگین وگوشتی نخوردند زیراباعث تشنگی بیشتر میشود.و از روایات چنین استفاده میشود که سحری معادل صبحانه است و افطار معادل شام.
✅ترجیحا به جای خوردن آب زیاد در وعده سحر ازمیوه های آبدار استفاده کنند.

3-درطبخ غذاهای ماه رمضان ازروغن زیتون، شحم گاو و روغن کنجد استفاده شود.که باعث انرژی زایی بهتر و تندرستی بدن دربرابر بیماری های شایع امروزی است.

4-ازشربت های خنک سکنجبین..تخم شربتی..گلاب و آب ولرم..عسل و آب ولرم.شربت گل محمدی....بیشتراستفاده شود.

5-ازخوردن آب سرد و زیاد در وعده افطار و بین غذا پرهیز شود.

6-از دم نوشهای به و سیب به جای چای استفاده شود. آرام بخش می باشد.
باعث تقویت معده و قلب و جلوگیری ازغلبه صفرا وب رطرف کننده حرارت بدن است.💠کانال طبّ الثّقلین
💠https://telegram.me/Saqlein_Teb