🔷🔶🔹🔸 علایم:
🍁 یبوست مزاج
🍁 فکر و خیال
🍁 تیرگی رنگ پوست
🍁 تیرگی ادرار و مدفوع زیرچشم و زبان و خون حجامت
🍁 کک و مک
🍁 افسردگی
🍁 ترس
🍁 بیماری های روانی
🍁 وسواس فکری(افکار منفی)
🍁 خواب آشفته
🍁 دائم با خود حرف زدن
🍁 لخته بودن خون قاعدگی
🍁 تصلب الشرایین(خشکی رگها)
🍁 قساوت
🍁 شوری دهان و بوی بد دهان
🍁 مدفوع بدبو و سرد
🍁 تاری و ماتی چشم
🍁 شب کوری
🍁 بزرگ شدن طحال
🍁 از نظر شخصیت با وقار متین وزین اهل نصیت موعظه و درایت
🍁 خشکی پوست و بدن
🍁 موی زیاد بدن
🍁 انسان نوعا از سن35 تا60سالگی در غلبه سوداست

🔷🔶🔹🔸 درمان غذایی و مفرد:
🍁 برگ سنای مکی
🍁 انار
🍁 عسل
🍁 زیتون
🍁 کشمش
🍁 مویز
🍁 بادنجان
🍁 سرکه
🍁 سویق
🍁 گوشت گوسفند یک ساله
🍁 آب
🍁 سنجد
🍁 عناب
🍁 روغن زیتون
🍁 گوشت شتر و کبوتر
🍁 سبزیجات گرم (ریحان،تره و...)
🍁 انجیر
🍁 توت
🍁 هل
🍁 دارچین
🍁 زنجفیل

🔷🔶🔹🔸 درمان مرکب:
🍁 ابنابسطام
🍁 افتیمون
🍁 بسفایج
🍁 شافیه10ماهه و 11ماهه،شافیه 40 روزه

🔷🔶🔹🔸 علاج یداوی:
🍁 شانه زدن پشت سر
🍁 مسهل خوردن
🍁 فصد
🍁 قی عمدی
🍁 نوره
🍁 یک انگشت عسل ناشتا
🍁 گرفتن ناخن ها
🍁 افزایش گرمی ها و رطوبت

🔷🔶🔹🔸 ممنوعات:
🍁 گوشت گاو
🍁 عطر سرد
🍁 چغندر
🍁 شکر رایج(چغندر)
🍁 گوشت بز
🍁 لبو
🍁 خوابیدن موقع طلوع آفتاب
🍁 نگاه کردن به صحنه های زشت
🍁 خوردن غذای سرد و خشک
🍁 مرغ
🍁 ماهی
🍁 فریزری ها


مطالب مرتبط: