🔷🔶🔹🔸 علایم:

🌨 جوش و دمل(خصوصا مابین دوکتف که محل حجامت عام است)
🌨 خارش بدن
🌨 سرخی(رنگ صورت،زیرپلک،زبان،ادرار،مدفوع و خون حجامت)
🌨 خواب آلودگی و میل به خواب
🌨 پشت سرهم خمیازه کشیدن
🌨 از هم کشیدگی بدن
🌨 سرخی صورت و بدن هنگام بیماری
🌨 حساسیت فصلی یا غذا
🌨 فشارخون بالا
🌨 خواب رفتگی دست و پا
🌨 احساس حرکت حشرات در بدن
🌨 خونریزی لثه
🌨 خون آلود بودن صورت
🌨 شیرینی دهان و لزج بودن آب دهان
🌨 گرمای ظاهری بدن
🌨 میل به زنا و رکوب محارم
🌨 انسان نوعا تا 15 سالگی در سلطه خون است

🔷🔶🔹🔸 درمان غذایی و مفرد:

🌨 سویق عدس
🌨 گلابی خشک
🌨 کاهو و بذر کاهو
🌨 گوشت های بریان شده
🌨 غسل با آب سرد
🌨 برگ چغندر
🌨 آلوی خشک و بخارا
🌨 آلوی سیاه خشک
🌨 کاسنی
🌨 شاهتره
🌨 انار شیرین
🌨 میوه های سرد
🌨 سیب
🌨 خیار
🌨 توت
🌨 زرشک
🌨 عناب
🌨 سوپ جو
🌨 کدو خورشتی
🌨 تخم مرغ نیم پز
🌨 شراب امام رضا صلوات الله علیه رقیق شده
🌨 خوردن عسل ناشتا

🔷🔶🔹🔸 درمان مرکب:

🌨 ابنابسطام
🌨 زنبق
🌨 تبیغ

🔷🔶🔹🔸 علاج یداوی:

🌨 حجامت
🌨 شستن با آب سرد
🌨 فصد
🌨 خوردن شکر سرخ بعد از حجامت
🌨 خوردن ماهی تازه بعد ازحجامت و شستن بدن بعد از حجامت با آب سرد
🌨 استشمام گلها
🌨 تعویذ دم
🌨 صدقه بویژه سه شنبه ها
🌨 کم خوردن
🌨 مسهل خوردن
🌨 جماع

🔷🔶🔹🔸 ممنوعات:

🌨 جگر و احشاء داخلی حیوانات
🌨 ماهی و گوشتهای خشک و نمک سود
🌨 غذاهای گرم و تر
🌨 پرخوری
🌨 تند و تیزخوردن
🌨 گوشت شکارمطالب مرتبط:

+ غلبه صفرا(گرم و خشک)

+ غلبه بلغم(سرد و تر)

+ غلبه سودا(سرد و خشک)