✅در ماه رمضان حتما باید سحری خورده شود.

🔵دو مطلب درمورد وعده ی سحری:

1 برای جلوگیری از ضعف در روز، سویق با خرما خورده شود.
2 برای جلوگیری از تشنگی در روز، خرما با آب و سویق عدس خورده شود.

❌در وعده ی سحری غذاهای سنگین نخورید❌

⭕️به هیچ عنوان در وعده ی سحری غذای گوشتی و چرب نخورید⭕️

⛔️بعد از غذای گوشتی و چرب آب نخورید⛔️

🔶سحری معادل صبحانه است و غذای سبک خورده شود.
🔷افطار معادل شام است و غذای مقوی خورده شود.💠کانال طبّ الثّقلین
💠https://telegram.me/Saqlein_Teb