حضرت رسول خدا صلوات الله علیه وآله فرمودند:
زود باشد بیاید برای امت من زمانی که نشناسند علما را مگر به جامه خوب و نشناسند قرآن را مگر به آواز خوش و بندگی نکنند خدا را مگر در ماه رمضان، پس چون این خصلت ها در آن زمان ظاهر شود، خداوند رهبر و حاکمی بی دانش و بدون حلم و بی رحم را بر ایشان مسلّط می گرداند.


قالَ رسول الله صلوات الله علیه وآله:
 سَیَأتی زَمانٌ عَلی أُمَتی لا یَعرِفونَ العُلَماءَ إلّا بِثُوبٍ حَسَنٍ، وَ لا یَعرِفونَ القُرآن إلّا بِصُوتٍ حَسَنٍ، و لا یَعبُدونَ اللهَ إلّا شَهرَ رَمَضانٍ، فإذا کانَ کَذلِکَ سَلَّطَ اللهُ عَلَیهِم سُلطانَاً لا عِلمَ لَهُ و لا حِلمَ لَهُ و لا رَحمَ لَهُ.
بحار الانوار ط بیردت؛ ج 22ص 452.