قال رسول الله صلوات الله علیه و آله: إنَّ الَّذی خَلَقَ الأَدواءَ خَلَقَ لَها دَواءً.
دعائم الإسلام، ج 2، ص 144، ح 500، بحار الأنوار(ط-بیروت)، ج 62، ص 73، ح 30.
حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمود: آن که دردها را آفریده، برای آنها درمان نیز آفریده است.

قال رسول الله صلوات الله علیه و آله: تَداوَوا؛ فَإِنَّ اللّهَ عز و جل لَم یُنزِل داءً إلّا و أنزَلَ لَهُ شِفاءً.
مکارم الأخلاق، ج 2، ص 179، ح 2460، الدعوات، ص 180، ح 498 و ح 499 نحوه، بحار الأنوار(ط-بیروت)، ج 62، ص 68، ح 20.
حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمود: خود را مداوا کنید؛ چه، خداوند عز و جل هیچ دردی را فرو نفرستاده، مگر این که برای آن، شفایی هم نازل کرده است.

قال سیدنا و مولانا الإمام الصادق صلوات الله علیه عن آبائه صلوات الله علیهم: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلوات الله علیه و آله قالَ: تَداوَوا؛ فَما أنزَلَ اللّهُ داءً إلّا أنزَلَ مَعَهُ دَواءً إلَّا السّامَ یَعنِی: المَوتَ؛ فَإِنَّهُ لا دَواءَ لَهُ.
 بحار الأنوار(ط-بیروت)، ج 62، ص 65.
مولا و آقای ما حضرت امام صادق صلوات الله علیه به نقل از پدرانش صلوات الله علیهم: حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمود: «خود را مداوا کنید؛ چه، خداوند، هیچ دردی فرو نفرستاده، مگر این که به همراهش درمانی نیز نازل کرده است، جز مرگ که آن را هیچ درمانی نیست».

قال سیدنا و مولانا الإمام علیّ صلوات الله علیه: لِکُلِّ حَیٍّ داءٌ، لِکُلِّ عِلَّهٍ دَواءٌ.
غرر الحکم، ح 7274 و 7275، عیون الحکم و المواعظ، ص 401، ح 6763 و 6764.
مولا و آقای ما حضرت امام علی صلوات الله علیه: هر زنده ای را دردی هست و هر بیماری ای را درمانی است.

قال سیدنا و مولانا الإمام الرضا صلوات الله علیه: إنَّ اللّهَ عز و جل لَم یَبتَلِ البَدَنَ بِداءٍ؛ حَتّی جَعَلَ لَهُ دَواءً یُعالَجُ بِهِ، و لِکُلِّ صِنفٍ مِنَ الدّاءِ صِنفٌ مِنَ الدَّواءِ، و تَدبیرٌ و نَعتٌ.
طبّ الإمام الرضا صلوات الله علیه ، ص 10، بحار الأنوار، ج 62، ص 309 و فیه« العبد المؤمن ببلاء» بدل« البدن بداء»
مولا و آقای ما حضرت امام رضا صلوات الله علیه: خداوند عز و جل بدن را به هیچ بیماری ای گرفتار نساخت، مگر آن هنگام که برایش دارویی قرارداد که بدان، درمان شود؛ و برای هر نوع دردی، نوعی درمان است و چاره ای و نسخه ای.