امام صادق صلوات الله علیه فرمود:

اگر قائم خروج کند مردم انکارش مى کنند. او به سوى آنها باز مى گردد؛ در حالى که جوانى کامل است. با او نمى ماند مگر مؤمنى که خداوند عزّوجلّ پیمان او را در ذرّ اوّل گرفته است.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الإمام الصادق صلوات الله علیه أَنَّهُ قَالَ:
لَوْ خَرَجَ الْقَائِمُ لَقَدْ أَنْکَرَهُ النَّاسُ یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ شَابّاً مُوَفَّقاً فَلَا یَلْبَثُ عَلَیْهِ إِلَّا کُلُّ مُؤْمِنٍ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَهُ فِی الذَّرِّ الْأَوَّلِ.
الغیبة( للنعمانی)، النص، ص: 188
 


نکته دقیقى که از این روایت مى توان برداشت کرد، این است که در عالم ذرّ اوّل، انسانها به اندازه اى نسبت به اولیاى الهى شناخت و معرفت پیدا کرده بودند که خداوند متعال در آنجا از برخى مؤمنان پیمان گرفته است که به هنگام خروج امام زمان صلوات الله علیه، ایشان را همراهى کنند و در راه برقرارى دولت حقّ الهى بر روى زمین، بکوشند و بر این امر پایدار و استوار باشند. این نشان مى دهد که اصحاب آن حضرت از پیش تعیین شده و بر این امر با ایشان هم پیمان گشته اند. و خداوند متعال از آنها بر این امر پیمان گرفته است.
باید توجّه داشت که این امر نظیر تعیین ایمان مؤمنان و کفر کافران در آنجاست؛ یعنى منظور از این گونه روایات آن است که پیروان آن حضرت در آنجا مشخّص شده اند و با ایشان بر این کار بیعت کرده اند. در این دنیا نیز همان افراد به طور معمول، با امام عصر صلوات الله علیه همراهى مى کنند و بر عهد و پیمان خود باقى و استوار مى مانند.این روایت مانند روایاتى است که مى گویند مؤمنین در عالم ذرّ در این دنیا هم مؤمن هستند و کفّار آنجا در این دنیا نیز کافر خواهند بود.
پیشتر ذکر کردیم که این مطلب در حقیقت، اخبار از امرى است که واقع خواهد شد و هرگز به معناى علّیّت و سببیّت ایمان و کفر سابق بر ایمان و کفر لاحق نیست؛ یعنى آنان که در عالم ذرّ با امام مهدى صلوات الله علیه پیمان بستند در اینجا نیز به عهدو پیمانشان وفادار مى مانند و در شکل گیرى دولت حق الهى با ایشان همراهى و همکارى مى کنند و آنان که در عالم ذرّ عهد و پیمانى در این خصوص نبسته اند، در این دنیا نیز به اراده و اختیار خود از همراهى با آن حضرت شانه خالى مى کنند. روشن است که این سخن به معناى نفى اختیار در دنیا نمى باشد و صحیح نیست که گفته شود: هر چه قرار بود اختیار شود، در آنجا اختیار شده است.