آیا ابوتراب (صلوات الله علیه) در قرآن بکار رفته؟
 در قیامت حسرت عظمیٰ کفّار، به چه دلیل است؟

 ﴿وَ یَقُولُ الْکافِرُ یَا لَیْتَنِی کُنْتُ تُراباً﴾ سوره نباء/ آیه ٤٠.
 در قیامت کافر آرزو میکند؛ ای کاش جزء گروه تراب بودم.

رسول الله (صلوات الله علیه وآله) فرمودند:
▪ ﴿وَ یَقُولُ الْکافِرُ یَا لَیْتَنِی کُنْتُ تُراباً﴾ یَا لَیْتَنِی کُنْتُ تُراباً یَعْنِی مِنْ شِیعَةِ عَلِیٍّ(صلوات الله علیه).
‌▪ فرمودند؛ یعنی کافر آرزو میکند که ای کاش علوی و از شیعیان ابو تراب حضرت علی (صلوات الله علیه) بودم.

 منابع روایت؛
   علل الشرائع ص ۱۵٦.
   بحار الانوار ج ۳۲، ص ٦٠.