🔘🔘✅مراحل عطسه✅🔘🔘
😐
<|>
_\/_
😦
<|>
_\/_
😧
<|>
_\/_
😩
<|>
_\/_
😫
<|>
_\/_
😫
<|>
_\/_
😖
<|>
_\/_

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
.
.
.
آداب و فوائد عطسه

فوائد عطسه
بدان که عطسه ممدوح است و خمیازه از شیطان است
عطسه کننده تا هفت روز از مرگ مامون است
عطسه ی مریض،  علامت و دلیل عافیت و راحتی  اوست
البته اگر از سه بار بیشتر نگردد

آداب عطسه

از جمله آداب سنیه ی اسلام،  تسمیت مرد یا زن مسلمان است،
 چه آنکه از حقوق برادر دینی شخص مسلمان است.
تسمیت یعنی :
گفتن : '' یرحمکَ اللّهٰ ''  یا ''یرحمکم اللّه'' به شخص عطسه کننده.
شخص عطسه کننده نیز در پاسخ تسمیت برادر مسلمانش بگوید :
''یغفر الله لک ''  یا  ''یغفر الله لکم''
یا میتواند به علاوه جمله قبل این جمله را نیز اضافه کند :
''یرحمکَ اللّه ''  یا  '' یرحکم  اللّه ''
تا سه مرتبه اگر عطسه اتفاق افتاد مستحب است تسمیَت دادن و بیشتر از آن دیگر لازم نیست.
شخصی که عطسه میکند چه ذکری را بگوید؟
اول : حمد الهی را بگوید
دوم : صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد بعد از حمد الهی
سوم : گذاشتن انگشت بر طرفین بینی و گفتن حمد و صلوات و یا این ذکر :
'' الحمد لله رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اهلُه و صلّی الله علی محمدٍ النبیّ و آلِه و سلّم''
 پس هر کس چنین کند و این اذکار را بگوید : به درد گوش و دندان گرفتار نشود.
و پرنده ای از جانب او بالا رود تا زیر عرش،  و برای او استغفار کند،  تا روز قیامت
📚منبع :
اصول کافی - باب العطاس و التسمیت ، تالیف ثقة الاسلام کلینی ره
سراج الشیعه،  تالیف مامقانی ره
🍇🍇🍇🍒🍇🍇🍇🍇