وسائل الشیعه جلد1
اشاره:
شماره بازیابی : 6-20975
سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری
وضعیت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق
مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .
یادداشت : زبان : عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...
انجام:... صوره خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .
آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....
انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق
مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کشف الآیات و کشف اللغات و نمایه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .
نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )
مندرجات : وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه
معرفی چاپ سنگی : این کتاب مشتمل بر جلد سوم و چهارم است در ابتدای کتاب نیز فهرست مختصر ابواب و پس از آن تفصیل هر باب دیده میشود که جزء سوم از کتاب زکوه شروع شده و به کتاب مزار ختم می شود ، جلد چهارم از کتاب جهاد شروع شده وبه کتاب الوصایا ختم می شود .
عنوانهای گونه گون دیگر :الرسائل
تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.
احادیث احکام -- ‫ قرن 11 ق.
شناسه افزوده : خوانساری ، محمد بن علی ، قرن 13 ق . کاتب .
محمدمهدی بن محمد جعفر ، قرن 13 ، کاتب .
خوانساری ، علی بن محمد ، قرن 13 ق . کاتب .
شناسه افزوده : حسینی ، فروشنده
هذا الکتاب ...:
ابوَابُ مُقَدِّمَهِ الْعِبَادَاتِ؛ کِتَابُ الطَّهَارَهِ