نهج البلاغه
مشخصات کتاب:
سرشناسه : علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - ق 40
عنوان قراردادی : [نهج البلاغه. فارسی - عربی]
عنوان و نام پدیدآور : ترجمه نهج البلاغه/ مترجم محمد دشتی
مشخصات نشر : قم: صفحه نگار، 1379.
مشخصات ظاهری : ص 960
شابک : 964-92481-0-222000ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.
موضوع : علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- خطبه ها
موضوع : علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- کلمات قصار
موضوع : علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- نامه ها
شناسه افزوده : دشتی، محمد، 1330 - ، مترجم
رده بندی کنگره : BP38 /041
رده بندی دیویی : 297/9515ن/ت ف
شماره کتابشناسی ملی : م 79-20552
عناوین اصلی کتاب شامل:
سر آغاز؛ مقدمه سید رضی قدّس سرّه بر نهج البلاغه ؛ خطبه ها؛ نامه ها؛ حکمت ها؛ بخش حکمت های شگفتی آور از سخنان امیر المؤمنین علیه السّلام ؛ ادامه حکمت ها

دانلود