قرب الإسناد
اشاره:
سرشناسه : حمیری ، عبدالله بن جعفر، - 310؟ق
عنوان و نام پدیدآور : قرب الاسناد/ تالیف ابی العباس عبدالله بن جعفر الحمیری ؛ تحقیق موسسه ال البیت علیهم السلام لاحیاآ التراث
مشخصات نشر : قم : موسسه آل البیت (علیهم السلام ) لاحیاآ التراث ، 1413ق . = 1371.
مشخصات ظاهری : 539 ص .نمونه
فروست : (موسسه ال البیت علیهم السلام لاحیاآ التراث ؛ 146. سلسله مصادر بحار الانوار11)
شابک : بها:3000ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه : ص . 536 - 530؛ همچنین به صورت زیرنویس
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 3
شناسه افزوده : موسسه آل البیت (علیهم السلام ) لاحیاآ التراث
رده بندی کنگره : ‫ ‮ BP128/7 ‫ ‮ /ح8ق4 1371
رده بندی دیویی : ‫ ‮ 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 71-2385
هذا الکتاب ...:
الجزء الأول من قرب الإسناد لعبد الله بن جعفرالحمیری قدس سره؛ الجزء الثانی من قرب الإسناد إلی أبی ابراهیم موسی بن جعفر ع؛ الجزء الثالث من قرب الإسناد عن الرضا ع


دانلود