عوالی اللآلی المجلد 1
اشاره:
شماره بازیابی : 5-16405
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی قبلی
شماره های شناسایی دیگر : برابرباشماره پیشین سازمان مدارک : 261 85010
برابرباردیف صورتجلسه سازمان مدارک : 376
این نسخه درفهرست نسخ خطی سازمان مدارک نبود.
سرشناسه : ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین ، - 904؟ق.، پدید آور
عنوان و نام پدیدآور : عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه[نسخه خطی]/محمد بن علی بن ابراهیم احسائی معروف به ابن ابی جمهور
وضعیت استنساخ : ، احتمالا قرن 13ق.
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:[افتاده] : صلی الله علیه و آله قال فی الکلاب انها امه من الجن ....
انجام:[افتاده] : ... و عمدت الی السوق ثم انی رجعت الی منزلی و نزع الله من قلبی.
مشخصات ظاهری : 271 گ ، 17 سطر ، اندازه سطور : 80×130 ؛ قطع : 150×203
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ تحریری.
نوع کاغذ:اصفهانی شکری.
تزئینات متن:عناوین با خط درشت ، سر احادیث نشان شنگرف.
معرفی نسخه : عوالی اللآلی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه یا عوالی اللآلی الحدیثیه علی مذهب الامامیه و در برخی منابع غوالی اللآلی یاد شده ، کتابی است در احادیث احکام از محمد بن زین الدین علی بن ابراهیم بن حسن بن ابراهیم احسائی یا لحصاوی ، معروف به ابن آبی جمهور ، فقیه ، محدث و متکلم صوفی مشرب شیعه امامی در قرن نهم هجری که سالهای آغازین قرن دهم را نیز درک کرده است ، احسائی این کتاب را در سال 898ق. در یک مقدمه و دو باب و یک خاتمه ساخته است ، مقدمه دارای ده فصل که در فصل نخست آن طرق هفتگانه روایت خود را ذکر نموده ، باب اول شا مل احادیث فقهی بدون ترتیب متداول در کتب فقه در چهار مسلک ؛ باب دوم شامل احادیث فقهی به ترتیب ابواب فقه ؛ و خاتمه آن در دو جمله است ، جمله اول در احادیث متفرقه و جمله دوم در روایتهای متعلق به علم و اهل علم است. احسائی در این کتاب روایتهایی از اهل سنت نیز نقل کرده و به گفته برخی از علما وی غث و سمین را در این کتاب به هم آمیخته ، به همین سبب گروهی از مشایخ امامیه مؤلف را موثق ندانسته و به مرویات آن اعتماد نکرده اند ؛ علاوه بر این ایرادات مربوط به روایات از قبیل مرسل و آحاد و غلو آمیز و مرویات اهل تسنن آنها ، ایرادات به مؤلف از قبیل صوفی مشرب بودن و تمایل به فلسفه و تساهل در نقل روایات موجب این بی اعتمادی گشته. این کتاب مورد توجه برخی دیگر از علمای شیعه نیز قرار گرفته چنانکه محدث معروف سید نعمه الله جزایری شرحی بر آن بنام (جواهر الغوالی) یا (مدینه الحدیث) نوشته ، نسخه ای از این شرح در همین کتابخانه نگهداری میشود و من در همین فهرست آن را معرفی کرده ام. نسخه حاضر اندکی از آغاز و چند برگی از انجام آن افتادگی دارد.
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .مهر 89نسخه فاقد جلد و عطف است ، گسستگی اوراق از شیرازه ، آثار آبدیدگی در بعضی صفحات ، آثار لک در چند برگ پایانی که به متن آسیب رسانده است.
یادداشت کلی : زبان: عربی
یادداشت باز تکثیر : بارها به چاپ رسیده ، از جمله در سال 2403ق= 1983م = 1361ش در چاپخانه سید الشهدا در قم به چاپ رسیده .
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ( 15: 358 و 16: 71) ، احیاء الداثر (213) ، ریاض العلماء (5: 50) ، ملی ( 15: 45) ، دانشگاه (5: 1424).
عنوانهای دیگر : عوالی اللآلی الحدیثیه علی مذهب الامامیه.
غوالی اللآلی
موضوع : احادیث احکام
احادیث احکام قرن 10ق.
شماره بازیابی : 5-16405
دسترسی و محل الکترونیکی : http://dl.nlai.ir/UI/f9f2b11b-1c27-402c-8eeb-2adaabd614c5/Catalogue.aspx
هذا الکتاب ...:
المجلد الأول


دانلود