علل الشرائع المجلد 1
اشاره:
سرشناسه : ابن بابویه، محمدبن علی (ع)، 311-381 ق.
عنوان قراردادی : علل الشرایع و الاحکام.
عنوان و نام پدیدآور : علل الشرایع/للشیخ الصدوق ابی جعفرمحمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی ؛ قدم له محمدصادق بحرالعلوم.
مشخصات نشر : قم: مکتبه الحیدریه، 1383، = 1425ق.
مشخصات ظاهری : 2ج. دریک مجلد
شابک : : ‫ 964-8163-75-8
یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت به چاپ رسیده است.
یادداشت : کتاب حاضر افست از روی " منشورات الشریف الرضی" می باشد.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4 ق.
شناسه افزوده : بحرالعلوم، محمدصادق، 1897- م. Bahrol-Ulum, Muhammad Sadiq ،مقدمه نویس.
رده بندی کنگره : ‫ BP129 ‫ /‮الف 2ع8 1383ب
رده بندی دیویی : ‫ 297/212
شماره کتابشناسی ملی : 1051544
هذا الکتاب ...:
المجلد الأول من کتاب علل الشرائع


دانلود