دعائم الإسلام المجلد 1 الی 2
اشاره:
سرشناسه : فیضی ، آصف ، 1899-1982م .
عنوان و نام پدیدآور : دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام والقضایا والاحکام عن اهل بیت رسول الله علیه وعلیهم افضل السلام/ابی حنیفه النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیسون التمیمی المغربی ؛ تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی.
مشخصات نشر : مصر: دارالمعارف، 1389ق=1969م=1348.
مشخصات ظاهری : ج.
وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
موضوع : فقه اسماعیلیه
رده بندی کنگره : ‫ BP184/4 ‫ /‮الف 23د7 1329
رده بندی دیویی : 297/344
شماره کتابشناسی ملی : ‫ م54-1288

هذا الکتاب ...:
المجلد 1؛ المجلد 2

دانلود