تهذیب الأحکام، ج 1، ص: 2
اشاره:
سرشناسه : طوسی ، محمد بن حسن ، 385-460ق .
عنوان و نام پدیدآور : تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید رضوان الله علیه / تالیف ابی جعفر محمدبن الحسن الطوسی ؛ حققه و علق حسن الموسوی الخرسان .
مشخصات نشر : تهران : دار الکتب الاسلامیه ‫، 1364.
مشخصات ظاهری : ‫10ج.
شابک : ‫600ریال (هرجلد)
یادداشت : ضمیمه این کتاب شرح مشیخه تهذیب الاحکام / تالیف حسن الموسوی الخرسان می باشد که در پایان جلد دهم آمده است .
یادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).
یادداشت : کتابنامه .
مندرجات : ج . 1. ج . 5. کتاب الحج .--ج.9.کتاب الصید و الزبایح.--
عنوان دیگر : المقنعه . شرح
عنوان دیگر : شرح مشیخه تهذیب الاحکام
موضوع : مفید، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 4ق.
شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.
شناسه افزوده : مفید، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح
شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشیخه تهذیب الاحکام
رده بندی کنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364
رده بندی دیویی : ‫ 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 65-996
هذا الکتاب ...:
الْجُزْءُ الْأَوَّل ؛ الْجُزْءُ الثَّانِی ؛ الجزء الثالث ؛ الجزء الرابع ؛ الجزء الخامس ؛ الجزء السادس ؛ الجزء السابع ؛ الجزء الثامن ؛ الجزء التاسع ؛ الجزء العاشر؛ المشیخه

دانلود