مجموعه ورام المجلد 1
اشاره:
شماره بازیابی : 5-8722
شماره های شناسایی دیگر : 419
‫ 8722/1
سرشناسه : ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605ق .
عنوان و نام پدیدآور : مجموعه ورام بن ابی فراس[نسخه خطی]
وضعیت استنساخ : : کاتب: محمد باقر بن عبدالباقی الحسینی الدزفولی.، 1168ق.
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین حدثنا محمد بن الحسن القصیبانی عن ابراهیم بن محمد بن مسلم الثقفی قال حدثنی عبدالله بن بلخ المنقری عن شریک عن جابر عن ابی حمزه...
انجام:... و لا اسرع درکاً من حسنه محدثه لذنب قدیم و لیس بتقوی طول العباده و لکنما التقوی مجانبه السیئه.
انجامه:تم الکتاب علی ید الحقیر المحتاج الی عفو ربه الجلیل محمد باقر بن عبدالباقی الحسینی الدزفولی ... ثمان و ستین و مأته بعد الالف من الهجره النبویه علیه افضل السلام.
مشخصات ظاهری : ج.2:(ص1-271)٬20سطر کامل٬ اندازه سطور:95×190.:علایم راده.؛قطع:150×240.
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ.
نوع کاغذ:اصفهانی٬ آهار و مهره.
تزئینات متن:علایم با مرکب قرمز.
نوع و تز ئینات جلد:تیماج عنابی یک لایی ٬ مجدول٬ ریسه ای با نقش ترنج و سر ترنج و لچکی ضربی٬ اطراف جلد و عطف تیماج قرمز.
معرفی نسخه : مولف که ظاهرا از نوادگان مالک اشتر بوده در این کتاب پند و اندرز و نصیحت هایی را که در احادیث و اخبار ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده جمع آوری نموده و از گفته های حکما و فلاسفه قبل از اسلام و پیامبران گذشته و کتب آسمانی نیز مطالبی را نقل می کند. بنا به گفته صاحب الذریعه (130/24) مولف در کتاب خود برای ترغیب و هدایت اهل سنت آثار ائمه شیعه را با اخبار اهل سنت مخلوط نموده در حالیکه تشیع ایشان قابل انکار نیست مباحث کتاب در دو جزء نگاشته شده و نسخه حاضر جزء دوم آن است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضوی اهدایی خاندان حاج شیخ جعفر شوشتری در صفحه1 و 3 و 5.
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .
قسمت زیادی ازعطف کتاب از جلد جداست. در اوراق آثار شکنندکی٬ آفت زدگی٬ لکه و رطوبت مشاهده می شود.
یادداشت کلی : زبان:عربی.
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ملی(9: 462)٬ مرعشی(2: 171).
صحافی شده در این مجلد: : غرر الحکم و درر الکلم2093562
عنوانهای دیگر : مجموعه ورام.
تنبیه الخواطر و نزهه النواظر.
تنبیه الخاطر و نزهه الناظر.
نزهه النواظر و تنبیه الخواطر فی الترغیب و الترهیب و المواعظ و الزواجر.
موضوع : احادیث اخلاقی -- ‫ قرن 7 ق.
احادیث شیعه -- قرن ‫ 7ق.
شناسه افزوده : حسینی دزفولی٬ محمد باقر بن عبدالباقی٬ قرن12ق.٬ کاتب.
هذا الکتاب ...:
الجزء الأول


دانلود