الدعوات
اشاره:
سرشناسه : قطب راوندی ، سعید بن هبهالله ، -573ق .
عنوان قراردادی : سلوه الحزین
عنوان و نام پدیدآور : سلوه الحزین و تحفه العلیل المعروف الدعوات / قطب الدین الراوندی ؛ تحقیق عبدالحلیم عوض الحلی.
مشخصات نشر : قم : دلیل ما ‫، 1385.
مشخصات ظاهری : ‫443ص. : نمونه
فروست : من سلسله مصادر بحارالانوار؛ 6
شابک : ‫ 964-397-201-1
وضعیت فهرست نویسی : فاپا.
یادداشت : عربی .
یادداشت : کتابنامه : ص.[420]- 437 ؛ همچنین به صورت زیرنویس .
یادداشت : افست از روی چاپ مکتبه العلامه المجلسی.
عنوان دیگر : سلوه الحزین
عنوان دیگر : الدعوات
موضوع : دعا -- احادیث
موضوع : دعا -- تاثیر
رده بندی کنگره : ‫BP141/5 /د67 ‫ ‮ ق6 1385
رده بندی دیویی : ‫ ‮ 297/218
شماره کتابشناسی ملی : م 85-15779
هذا الکتاب ...:
الباب الأول؛ الباب الثانی فی ذکر الصحه وحفظها و مایتعلق بها؛ صلوات النبی والأئمه؛ تسابیح النبی والأئمه ع؛ صلوات الأسبوع عن النبی ص؛ عوذه الأسبوع؛ مایعمل أول کل شهر؛ مایعمل فی طول الدهر؛ فصل فی فنون شتی من حالات العافیه والشکر علیها؛ فصل فی ذکر أشیاء من المأکولات والمشروبات وکیفیه تناولها؛ الباب الثالث فی ذکر المرض ومنافعه العاجله والآجله و مایجری مجراها؛ الباب الرابع فی أحوال الموت وأهواله؛ مستدرکات الدعوات من نسخه کتابی البحار ومستدرک وسائل الشیعه

دانلود