الإستبصار المجلد 1 إلی 4
اشاره:
سرشناسه : طوسی ، محمدبن حسن ، 385 - 460 ق.
عنوان و نام پدیدآور : الاستبصار فیما اختلف من الاخبار/ تالیف ابی جعفر محمدبن الحسن الطوسی ؛ اشرف علی تحقیقه و التعلیق علیه حسن الموسوی الخراسان
مشخصات نشر : تهران : دار الکتب الاسلامیه ، 1363.
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : (دوره ) ‫: 964-440-257-X ؛ (ج .1) ‫: 964-440-258-8 ؛ (ج .2) ‫: 964-440-259-6 ؛ (ج .3) ‫: 964-440-260-X ؛ (ج. 4) ‫: 964-440-261-8
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. 1، 2، 3:(چاپ پنجم: 1383)
یادداشت : چاپ قبلی این کتاب توسط دار الکتب الاسلامیه نجف در سال 1375 - 1376 به چاپ رسیده است.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 5ق.
شناسه افزوده : خراسان ، حسن ، 1904- م.
رده بندی کنگره : ‫BP130 ‮ /ط9‮الف 5 1363
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 67-707
هذا الکتاب ...:
المجلد 1؛ المجلد 2؛ المجلد 3؛ المجلد 4

دانلود